Προφίλ
Η Οικογένεια Μαρκόπουλου, γενιές τώρα, παράλληλα με την δραστηριότητα στον χώρο των τροφίμων, ασχολείται με την αμπελοκαλλιέργεια, την οινοποίηση αλλά και την απόσταξη.
Όραμα της οικογένειας, που προσπαθεί να πραγματώσει, μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας Γρεβενών Γη Ο.Ε., είναι η ανάδειξη του ιστορικού αμπελώνα των Γρεβενών, η αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας του μικροκλίματος της περιοχής.

Το σύγχρονο οινοποιείο βρίσκεται στο Ελεύθερο Γρεβενών, φυτεμένο ανάμεσα στα ορεινά αμπελοτόπια, το οροπέδιο με τα σιταροχώραφα και τα δασίλια βελανιδιάς.

Η προσεκτική επιλογή της πρώτης ύλης, ο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός, η επιστημονική παρακολούθηση, η εφαρμογή σύγχρονων οινοποιητικών πρωτοκόλλων, αποβλέπουν στην δημιουργία ιδιαίτερων κρασιών, με τυπικότητα και χαρακτήρα που αντανακλά τον τόπο και την ποικιλία που το γέννησαν.