Διακρίσεις
ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
...............................................................................................


  • ASIA WINE TROPHY 2014-ΚΟΡΕΑ
    ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΡΟΖΕ 2013

  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2014-ΕΛΛΑΔΑ
    ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΘΡΑΨΑ ΛΕΥΚΟΣ 2013