Επικοινωνία
Για να επισκεφτείτε το οινοποιείο μας , ή για πληροφορηθείτε για τα κρασιά μας, ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Γρεβενών Γη

Μαρκόπουλος Απόστολος
Α. Ελεύθερο Γρεβενών
Γρεβενά
ΤΚ. 51100
κιν: 697 2059709
email: grevenongi@gmail.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη